fbpx

Integritets- & Cookiepolicy

1. Personuppgiftsansvarig
Nedan följer vår beskrivning om hur vi hanterar din integritet på ett säkert sätt. Vi är mycket transparanta med vårt syfte med insamling och hur vi behandlar dina personuppgifter. Allt för att du ska känna dig trygg.
När du surfar på vår sida samtycker du till att vi samlar in data som du lämnar.
För Nordic Ad Hero är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.
Denna integritetspolicy gäller endast för domänen nordicadhero.se och dess undersidor. Policyn gäller inte andra hemsidor så som länkar till andra externa sidor. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicys på de hemsidor du besöker.
Genom att besöka och använda vår webbplats godkänner och samtycker du till vår behandling och process som beskrivs nedan.

Nordic Ad Hero AB som är personuppgiftsansvarig (Benämns vidare som ”Nordic Ad Hero” eller ”Vi”)
Organisationsnummer: 559233-2232
Norra Parkgatan 3, 211 53 Malmö.
Kontakt: https://nordicadhero.se/kontakt/

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det kan vara IP-adress, e-post, namn eller telefonnummer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål
Vårt syfte med att samla in personuppgifter ligger i både rättslig grund och berättigat intresse. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi samlar in och till vilket ändamål.

3.1 Rättslig förpliktelse
Insamling i syfte att fullgöra våra skyldigheter att uppfylla regler och lagar t.ex. bokföringslagen.
Lagringstid: 7 år.
Insamling av personuppgifter som Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post.

3.1.1 Försäljning
Vid ingående av avtal genom digital kommunikation eller via direktkontakt sparar vi personuppgifter för lagstadgad finansiell redovisning enligt bokföringslagen.

3.2 Berättigat intresse
Insamling av personuppgifter med syftet att optimera kundupplevelsen, service och ge relevant information, skicka nyhetsbrev och eventuellt riktad annonsering till dig via annonsnätverk som Google och sociala medier.
Lagringstid: 2 år.
Insamling av personuppgifter som Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post.

3.2.1 Kundservice
Vid kontakt med kundservice oavsett kanal samlar vi in personuppgifter med syftet att lämna bästa möjliga service till dig och återkomma med korrekt information. Personuppgifter kan lämnas vidare i de fall vi måste ta kontakt med andra parter för att slutföra ärendet. Vi lämnar endast ut personuppgifter då det är absolut nödvändigt för att slutföra ärendet.

3.2.2 Digital marknadsföring
Marknadsföringskampanjer riktade till dig som tillhör vår definierade målgrupp, besökt vår webbplats eller någon av våra sidor/kanaler på sociala medier.

3.2.3 Nyhetsbrev
Med ditt samtycke skickar vi nyhetsbrev med kampanjerbjudande, marknadsundersökningar och relevant information till dig via e-post eller SMS. Samtycke kan när som tas tillbaka.

3.2.4 Vidareutveckling av vårt kunderbjudande och plattform
Genom analysprogram som t.ex. Google Analytic och Heatmap-verktyg samlar vi statistik. Statistik är viktigt för oss i vårt arbete att säkerställa säker drift av vår webbplats samt vidareutveckla vårt kunderbjudande. Statistik som samlas in kan vara mail, IP-Adress, geografisk position etc.
Denna data är anonymiserad, dvs vi kan inte på något sätt spåra dig som individ men det tillåter oss att se statistik som t.ex. från vilket geografiskt område trafiken kommer från samt antal sidbesök etc. Genom denna analys och vidare utveckling vill vi uppnå en bättre kundupplevelse, köpprocess och ett relevant tjänsteerbjudande för vår målgrupp.

3.3 Avtal
Kund-, samarbets- och partnerskapsavtal. Personuppgifter samlas in och behandlas av den anledning att det är nödvändigt för att ingå avtal och slutföra affären.
Lagringstid: 3 år efter upphörande.
Insamling av Namn, adress, leveransadress, telefonnummer, organisationsnummer, samt e-post.

3.3.1 Ingående av avtal
Som samarbetspartner, tjänsteleverantör eller distributör sparar och arkiverar vi våra ingående avtal.

3.3.2 Försäljning
Vid köp av tjänst från vår webbplats, digital kommunikation eller via direktkontakt skickas dina personuppgifter till våra samarbetspartners för betalning eller fakturahantering.

4. Lagring och överföring av information till tredje part
Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES i de fall detta inte är möjligt kan vi komma att överföra och lagra de personuppgifter som vi samlar in från dig till en destination utanför Sverige och, i vissa fall, utanför det EU/EES.
För det fall dina personuppgifter överförs till tredje part eller utanför EU/EES ser vi till att skydda i enlighet med Dataskyddsförordningen.

5. Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

6. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter efter rättslig förpliktelse med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

7. Hur vi får tag på dina personuppgifter
När du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan, så ger du oss de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna ge dig mer information, offerera eller för att utföra en tjänst. Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners. Vi kan också samla in personuppgifter genom undersökning i diverse register för uppsökande kontakt.
Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

8. Dina rättigheter
Vi vill informera dig om dina rättigheter i de fall du lämnar ut personuppgifter till oss. Enligt gällande lagstiftning följer här dina rättigheter som du kan läsa mer om på datainspektionens hemsida.

8.1 Avsluta prenumeration av nyhetsbrev och SMS-utskick
Prenumeration av vårt nyhetsbrev och SMS-utskick kan när som helst avslutas. Kontakta oss så tar vi bort dig från vår lista och du kommer därefter inte få ta del av våra erbjudande, informationsutskick och kampanjer. Om du ångrar dig kan du när som anmäla dig igen.

8.2 Ta bort vår annonsering
Om du någon gång besökt vår e-shop eller våra sidor via sociala medier kan vi återannonsera till dig via Google och Sociala medier så kallat ”Retargeting”. För att ta bort denna typ av annonsering kan du enkelt klicka på annonsens alternativ och välja ”visa inte igen” kontakta oss gärna så hjälper vi dig att ta bort denna typ av annonsering från oss.

8.3 Begäran om insyn
Du har rätten att få tillgång till de sparade personuppgifterna vi har om dig.

8.4 Rättelse eller radering
Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig samt rätten att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall måste vi dock enligt rättslig förpliktelse fortskrida behandlingen av dina personuppgifter. T.ex. för att upprätthålla lagar som bokföringslagen.

8.5 Dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter i maskininläsbart format. Dataportabilitet är möjligt under förutsättning att du själv har tillhandahållit uppgifterna och de bearbetas automatiskt med stöd av avtal eller samtycke samt att denna rättighet inte har en negativ påverkan på tredje parts friheter och rättigheter.

8.6 Invändningar mot viss behandling
Du har rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt att invända mot delar av behandlingen av dina personuppgifter. Anser vi att vår hantering är nödvändig enligt Avtal eller rättsliga skäl kommer vi fortskrida med vår behandling.

8.7 Rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen
Vi är mycket transparanta med vår hantering av dina personuppgifter och hoppas att du ska känna dig trygg. I det fall du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt så är du välkommen att kontakta oss.
Det är även din rättighet att kontakta Datainspektionen för eventuella klagomål hur vi behandlar dina personuppgifter. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

9. Vem delar vi personuppgifter med
Det finns fall där andra verksamheter får ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter delas med våra betrodda samarbetspartners då det är nödvändigt för att slutföra en affär. Samarbetspartners kan vara t.ex. finansiella tjänster för betalning, fakturahantering eller underleverantör.
Efter samtycke kan relevanta uppgifter lämnas ut till tjänsteleverantörer vi använder för marknadsföring som annonsnätverk via Google och Sociala Medier. Detta med syftet att ge dig relevanta annonser med erbjudande och information.

10. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi som jobbar på Nordic Ad Hero vill själva känna oss trygga när vi surfar på andra sidor samt ingår avtal, gör affärer etc. Av den anledningen tar vi vår behandling av dina personuppgifter på största allvar.
För att du ska känna dig trygg används endast vedertagna tekniska system samt behörig personal, samarbetspartners och underleverantörer.
Vi utbildar oss och håller oss uppdaterade i datainspektionens regler och riktlinjer.
Vår webbplats har säkerhetstillägg, SLL-certifikat, brandväggar etc. för att undvika cyberattacker m.m.
Denna integritets- & Cookiepolicy samt vår process av behandlingen är framtagen i samråd med en GPDR-konsult.

11. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss.
Kontakt: https://nordicadhero.se/kontakt/

12. Ändringar
Vi kan komma att utföra ändringar i denna integritets- & cookiepolicy till följd av förändringar i organisationen eller av webbplatsens funktionalitet. Ändringar som påverkar behandling av persondata kan komma att kommuniceras via vår webbplats, nyhetsbrev eller SMS. Du som tidigare givit samtycke kan då behöva göra samtycke på nytt. Samtycke sker genom att acceptera vår Integritets- & cookiepolicy via vår cookie banner.

13. Revisioner
2021-02-16 – Policy uppdaterad, förtydligande av dina rättigheter.
2020-04-23 – Policy upprättad.

14. Cookies:
Vi använder cookies (kakor) för att förbättra kundupplevelsen på vår webbplats. En Cookie är en liten textfil som sparas i besökarens webbläsare. Detta med syftet att spara besökarens inställningar och samla in statistik.
De flesta cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera optimalt t.ex. sparar inställningar för språk, valuta eller vad du lagt i din varukorg. Vissa cookies har ett syfte att samla statistik
För insamling av statistik använder vi exempelvis Google Analytic, Facebook Pixel samt LinkedIn Insight Tag som samlar in IP-adress, antal sidvisningar, operativsystem, besökets tidpunkt och datum etc. Denna data är anonymiserad för oss, dvs vi kan inte på något sätt spåra dig som individ men det tillåter oss att se statistiken. Vi samlar in statistik med syftet att upprätthålla optimal kundupplevelse, underlag för beslut och vidareutveckling av webbplatsen.
De flesta moderna webbläsarna tillåter cookies men man kan själv stänga av denna funktion om man inte vill tillåta cookies.

Vi har enligt lagen rätt att lagra cookies på din enhet under förutsättning att de är nödvändiga för användandet av webbplatsen. I annat fall krävs ditt samtycke.

Nedan listas samtliga av våra cookies samt information om dem:

 

Ta del av vår kostnadsfria E-bok om Marknadsföring i Sociala Medier

Genom att skicka uppgifterna tillåter du oss att skicka e-boken till dig samt framtida kampanjerbjudande, tips & trix som hjälper dig utvecklas i din digitala kommunikation.

Du kan närsomhelst välja att sluta prenumerera.

Grattis, du kommer snart få en e-bok av oss!